מעי רגיז, קרוהן וקוליטיס

איך קרוהן וקוליטיס כיבית קשורים לStress ?

אם יש לך קרוהן או קוליטיס, סביר להניח שבדומה לרבים הנמצאים במצבך, שמת לב שהתלקחויות של המחלה עלולותFlare להתרחש לאחר אירועים שעוררו אצלך מתח רב או במהלך תקופות של לחץ ממושך.

 מה הקשר בין ההתלקחויות האלה לבין לחץ-Stress? להמשיך לקרוא